Πολιτικές Επιστροφών

Ευθύνη αποστολής και επιστροφές

• Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη για την αποστολή των εμπορευμάτων στη διεύθυνση που δηλώνει.

• Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές.