ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022

H ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕΒΕ

ζητά να προσλάβει για μόνιμη πλήρη απασχόληση τα παρακάτω στελέχη:
 
1) Στέλεχος Διασφάλισης Ποιότητας. Απαιτούνται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνώση της Αγγλικής, χρήση Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τυχόν τεχνικές δεξιότητες.
 
2) Υπάλληλος διαχείριση αποθήκης και εξυπηρέτησης πελατών. Απαιτούνται καλή γνώση της Αγγλικής, χρήση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 
3) Εργάτης-τρια παραγωγής & γενικών καθηκόντων.
 
4) Μελισσοκόμος με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@mel.gr ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας.
Διεύθυνση εργασίας: Παστίδα, Ρόδος
 
Εκ της Διεύθυνσης,
08/02/2022