ΑρχικήΠοιοι είμαστε Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι μας, αποτελούν τη κινητήριο δύναμη πίσω από την αναπτυσσόμενη πορεία και την εξέλιξη της Εταιρίας. Σε ένα περιβάλλον, συνεχώς μεταβαλλόμενο που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, οι ικανότητες των ανθρώπων αποτελούν κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο για τη Μελισσοκομική Δωδεκανήσου.
 
Φροντίζουμε για τη μεγιστοποίηση της αξίας αυτού του κεφαλαίου με τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό στην προσωπικότητα και τη συνεισφορά του εργαζόμενου, και στήριξη στην συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου.
 
Επένδυση στους Ανθρώπους μας
 
Βασικός στόχος είναι να ενισχύονται οι δεξιότητες των ανθρώπων μας. Για αυτό το λόγο, παρέχονται ευκαιρίες εκπαίδευσης ώστε να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο τους. Με τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αναπτύσσουν νέους τρόπους σκέψης, καλλιεργούν δεξιότητες και ακολουθούν τις ταχύτατες εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 
Εργασία στη Μελισσοκομική Δωδεκανήσου
 
Δημιουργούμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον το οποίο σέβεται τον ανθρώπινο παράγοντα, προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στόχος είναι να συνδέεται με αυτή της επιχείρησης και να πρεσβεύει το όραμα της. Το εργασιακό περιβάλλον ενθαρρύνει τις προσπάθειες για ευθυγράμμιση της εργασίας με τους επιχειρηματικούς στόχους.